Fundació “la Caixa” Investigació i Beques Campanyes de Comunicació

Fundació “la Caixa” / Estratègia i Campanyes de Comunicació

LA
HISTÒRIA

El repte va ser dissenyar totes les campanyes de comunicació, tant nacionals com internacionals, de l’àrea de Recerca i Beques de “la Caixa”. Aquesta àrea inclou diferents programes, tots creats per donar suport al talent, la investigació i la innovació. Cada programa necessitava mantenir la seva pròpia individualitat i atraure els diferents públics objectius però alhora havien de tenir sentit com a grup. Tots els programes comparteixen els mateixos valors i missió, i per tant, vam crear un missatge paraigües per descriure el tema general que els abastava a tots.

La nostra intenció era crear un món nou a través dels ulls de “la Caixa”.

El resultat d’aquesta estratègia va ser una oda a la imaginació i als valors que poden conduir a la nostra societat cap a un futur més brillant. Aquest és el món que imagines. Un món de possibilitats, on les nostres majors aspiracions són assolibles. Creem un llenguatge i una forma d’abordar la ciència que s’alimenta de la meravella, la curiositat i l’esperança.

La solució creativa i l’estratègia per a tots els programes individuals i les respectives campanyes de comunicació van néixer d’aquest món que imaginem. La fotografia ha estat l’eina per donar a cada programa el seu propi esperit tenint en compte el públic objectiu, però tots comparteixen declinacions del “món que imagines”.

Seleccionem acuradament el disseny visual de cada programa amb rigor científic i sobre la base de projectes científics reals finançats per “la Caixa” com a base per a la nostra fotografia. Utilitzem el disseny estratègic per posar a l’audiència en el centre del procés creatiu. També proporcionem acuradament, tot i que el conjunt de materials podria adaptar-se al rendiment de les campanyes de comunicació, tant en línia com fora de línia, per assegurar-nos que puguem maximitzar l’impacte de les campanyes de “la Caixa”.

“El món no és més que un llenç per a la nostra imaginació.”

Henry David Thoreau