Institut de Neurociències

Universitat de Barcelona / Imatge corporativa – disseny web

LA
HISTÒRIA

L’Institut de Neurociències
de la Universitat de Barcelona
és un centre capdavanter en la investigació en neurociències, essent un dels pocs instituts al món que investiga el cervell a a tots els nivells. Hem col·laborat amb ells en diverses ocasions. Entre d’altres, vam crear la seva imatge
corporativa i el seu lloc web per reflectir l’excel·lència de la seva recerca i mostrar les seves aportacions a la societat. A més, vam dissenyar el seu informe anual per presentar els seus assoliments i activitats de l’any anterior d’una manera visualment atractiva.

"La neurociència durant els pròxims 50 anys presentarà coses impensables"

David Eagleman